Viktige faktorer i utvikling av en organisasjon/bedrift er gjennomgang av ledelsesstruktur, kompetanse, forhold og samarbeid mellom ledelse og ansatte, utvikling, omstillingsevne/vilje og effektivitet.
Stadig flere bedrifter setter fokus på sine arbeidsprosesser og rutiner. Men er prosessene og rutinene verdiskapende?
Svært ofte blir dessverre svaret negativt. Mange bedrifter og bransjer har derfor store utfordringer.
Med systematisk kartlegging og arbeid med rutinene finner man ofte at verdiskapende arbeid utgjør kun 50 % av ressursinnsatsen.
Fokus på effektive rutiner, både fysiske og administrative, kan gi betydelige forbedringer.
Utvikling av en bedrift handler om å gjennomføre de nødvendige interne og eksterne endringer som skal til for å øke bedriftens kortsiktige og langsiktige konkurransekraft og lønnsomhet.

Videre er det viktig å gjennomføre situasjonsanalyser for å kartlegge bedriftens interne og eksterne forhold. Markedsundersøkelser er også et must. Kundetilfredshetsanalyser er helt vesentlige for å vite hvor fornøyd dine kunder er.
Medarbeidertilfredshetsanalyser er nødvendige for å kjenne dine medarbeideres tilfredshet. De utgjør bedriftens viktigste ressurs – humankapitalen. Jeg har modeller for hvordan disse kan gjennomføres i din bedrift for å oppnå forbedringer.
Min erfaring som prosjekteier for store og små effektiviseringsprosjekter (strategi- og endringsprosesser) er basert på enkle og praktiske modeller for å sikre optimal gjennomføring og unngå hyllevarmende rapporter. Samt å skape engasjement, forståelse, medvirkning og forpliktelse i organisasjonen/foretaket. Jeg formulerer målbare endringstiltak for i bidra til økt resultatskapning i bedriften.
Den praktiske gjennomføring diskuterer vi gjerne på forhånd. Gjerne med den/de tillitsvalgte i din bedrift, slik at alle involverte er motiverte og positive til en gjennomgang av dagens situasjon og felles målsetting for fremtiden.

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA