Daglig leder/styreleder for Jare Consult er ingeniør Jan Revholt. Realkompetansen bygger på 3-årig ingeniørhøyskole innen telecom og elektronikk, BI Oslo/Gjøvik innen administrasjon, ledelse og økonomi samt Bedriftslederskolen. Videre flere tiårs erfaring i teknisk administrative stillinger innen prosjektledelse, koordinering og planprosesser m.m.
I plan og prosjektprosesser ansvarlig for større investerings- og driftsprosjekter – fra behov fanges opp via gjennomføring til ferdigstilling og evaluering av hoved- og delprosjekter. De fleste prosjekter har i hovedsak dreid seg om innovasjon, infrastruktur, verdiskapning og markedsutvikling. Prosjekter for å ligge i forkant av samfunnsutviklingen.

Har tidligere utviklet prosjektstyringsverktøy for drift og investeringsprosjekter, med fokus på at alle deltakere innen hvert enkelt delprosjekt til enhver tid - på en lettfattelig måte - kan statusbefeste sine dedikerte ansvarsområder.  (Styringsverktøyet medførte store kostnadsreduksjoner, kortere gjennomføringstid og at alle impliserte til enhver tid kunne følge prosjektet skrittvis innen f.eks. bestillinger, leveranse av materiell og interne/eksterne operative utførelser fram til ferdigstilling – som innbefattet nødvendige kvalitetssikringer av prosessen og sluttproduktet.

Har videre arbeidet med veiledning og bistand for etablerere/gründere, forebygging, gjennomføring og statusevaluering innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), forebyggende brannvern og sikring, omstilling/utvikling av organisasjoner og rekruttering til nye og eksisterende stillinger.

En breddekompetanse som ikke minst var en verdifull balast da Jare Consult ble etablert som eget foretak i 2003 - og for markedstilpasning av tjenester i tiden fram til i dag.

Har et relativt stort nettverk og ulike samarbeidspartnere, og ved større oppdrag benyttes disse hvor det er formålstjenlig for kundene.

Hovedsakelig påtas oppdrag innen følgende områder:

  • Prosjektledelse
  • Material og produksjonsstyring
  • Organisasjonsutvikling
  • Bedriftsrådgivning/etablering
  • HMS - arbeidsmiljø og brannvern/sikring
  • Rekruttering

I tillegg bistand ved utarbeidelse av kursmateriell og gjennomføring av kurs - gjerne kombinert med "events" som motivasjonsfaktor.

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA