Hvordan kan jeg hjelpe deg å starte ny virksomhet?

Jeg har drevet veiledning ved etablering av mindre virksomheter noen år nå - hjulpet virksomheter i gang – og til å bli levedyktige bedrifter. Erfaring innen dette området kombinert med breddekompetanse samt et godt nettverk, kan være til god hjelp og støtte for den som vil etablere ny virksomhet.

Overlevelsestatus?

Noen fakta for bedrifter rundt «overlevelsestatus» - uttalelser fra NHO Innlandet og Innovasjon Norge. 2/3 av nyetablerere opplever ikke å feire 5-årsjubileum.

Direktøren for NHO Innlandet sier de mange konkursene er forståelig, fordi mange av bedriftene som gikk konkurs i fjor har hatt en utfordrende markedssituasjon. Men Christl Kvam sier hun allikevel er bekymret over tallene fra Brønnøysundregistrene.

Tradisjonelt sett ligger Innlandet lavt med tanke på nyetableringer av bedrifter. Når man ser at de som prøver å starte opp en egen bedrift ikke klarer seg, så er ikke det motiverende for andre. Og det kan ha uheldige ringvirkninger, forklarer Kvam.
At Hedmark har dratt fra Oppland i antallet konkurser overrasker også Kvam, som sier de to fylkene ofte går i par med tanke på både nyetableringer og konkurser. Hun tror en årsak kan være at bedrifter i Oppland har hatt bedre lønnsomhet en de i Hedmark.
Når en møter tyngre tider er det viktig å ha penger på bok og egenkapital for å overleve, så det kan være en forklaring. En annen forklaring er at det har blitt startet færre nye bedrifter i Oppland enn i Hedmark, og det er gjerne de yngre bedriftene som ryker først.

Kristin Malonæs er direktør i Innovasjon Norge i Hedmark. Hun har sett nøyere på konkurstallene i fylket for i fjor, og kan stadfeste at de fleste konkursene har skjedd innenfor bransjene som tradisjonelt sett rammes av konkurser.
Og Malonæs sier den kraftige økningen i antallet konkurser også må sees i sammenheng med at flere har startet egen bedrift i Hedmark de senere årene.

Den senere tiden har vi hatt en del nyetableringer, og dessverre vil to tredjedeler av de nyetablerte bedriftene aldri få feiret femårsjubileet sitt.
Malonæs påpeker at det viktigste Innovasjon Norge kan bidra med fremover for å forsøke å demme opp antallet konkurser er å jobbe for og skape de gode gründerne som kan tilby produkter og tjenester som markedet vil ha, og hjelpe disse med å bli konkurransedyktige.

 

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA