Etablererveiledning:

Ved siden av min veiledning og bistand, bistår også flere kommuner deres innbyggere med å komme i gang med ny virksomhet. Innovasjon Norge vil i enkelte tilfelle kunne yte økonomisk bistand såfremt du har en god forretningside og en gjennomarbeidet forretningsplan. 
NAV og fylkeskommunen vil i mange tilfelle – helt eller delvis dekke kostnader til bistand for å utarbeide forretningsplanen din, inngå leverandøravtaler, undersøke markedet om foretaket har «livets rett», presentasjoner i bank for finansiering m.m.
Jeg kan hjelpe deg med følgende når du har en interessant forretningsidé og/eller en konkret plan for en virksomhet. Eller hvor du synes det er vanskelig å finne veien videre.

  • Utarbeidelse av forretningsplan
  • Markedsundersøkelser/tester
  • Finansiering
  • Investeringsplan
  • Budsjettering
  • Bistand om søknad om offentlige tilskuddsordninger
  • Utarbeidelse av søknader
  • Finne samarbeidspartnere
  • Heve din faglige kompetanse innen områder som er viktige for din virksomhet
  • Registrering av selskap

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA