www.aeroservice.no

Utviklingsbidrag innen markedsføring/logistikk/materialstyring for nytt selskap med fokus på global kunde/leverandørportefølje - primært innen helikopter og sekundært mindre passasjerfly.
Lokalisert på Hamar Lufthavn med mekanisk verksted og to hangarer.

 

www.nito.no

Interesseorganisasjon som er en av få organisasjoner som ikke har politisk knytning – hverken til venstre eller høyresiden innen norsk politikk. En viktig profil for utvikling i det norske samfunn.
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 74368 medlemmer (pr. 01.01.2014).
NITO organiserer ingeniører/teknologer med høgskole-/universitetsutdanning.

 

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA