Allsidighet er et fortrinn som rådgiver.  Med praksis i store omstillingsprosesser - både på arbeidsgiversiden og som hovedtillitsvalgt for ivaretakelse av arbeidstakeres rettigheter - kjenner jeg arbeidslivet slik det i realiteten er. På godt og mindre godt.

Dette vil mine kunder nyte godt av i en rekrutteringsprosess.  Tilbyr gjerne hele prosessen, men kan også bistå i deler av denne

Ingen kan være best i alt!

Derfor oppfordres alle som søker nye medarbeidere til å konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet.  De som vurderer å foreta rekrutteringsprosessen selv, anbefales å gjøre en kritisk vurdering av risiko og ikke minst bruk av tid.

Rekruttering krever like mye kunnskap og ferdigheter som du trenger innen ditt eget profesjonelle fagområde.  Slike vurderinger viser ofte at det er lønnsomt å benytte eksterne ressurser som har etablerte rutiner for de forskjellige oppgaver som skal gjennomføres og jobber strukturert og resultatorientert helt fram til ansettelsen har funnet sted.

Et annet moment – rekruttering/tilsetting av feil medarbeider(e) kan medføre store kostnader for bedriften.  For den tilsatte kan det på sin side bli en frustrerende del av yrkeslivet med mistrivsel og nedsatt selvbilde.

Slik utfører jeg et rekrutteringsoppdrag:

Først utarbeides en grundig oppdrags- og stillingsbeskrivelse. Den beskriver din bedrift, organisasjonsstruktur, stillingens over-/under/ og sideordnede og stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder.

Sammen med oppdragsgiver definerer og prioriter jeg de enkelte kriterier knyttet til utdannelse, yrkeserfaring, personlige egenskaper og personprofil. Dette for å utarbeide en utlysningstekst og for at oppdragsgiver i ettertid enkelt skal kunne vurdere kandidaten mot de kritiske kriterier for suksess i stillingen og i bedriften i medarbeidersamtaler med den tilsatte.

Deretter utarbeider jeg en skisse til personprofil som vurderes mot de testresultater vi får frem på de aktuelle kandidater.

De aktuelle kandidater som utmerker seg positivt via søknader, gjennomgår deretter dybdeintervju med meg og eventuelt deg som bedriftsleder. I etterkant gjennomføres en profilanalyse som blir et av grunnlagene for de kandidater jeg vil presentere for oppdragsgiver med anbefaling og rangering av kandidatene.

Kandidatenes opplysninger og referanser vil kryssjekkes i den grad det lar seg gjøre. Etter presentasjon av kandidatene bistår jeg oppdragsgiver i den endelige utvelgelsesprosessen.  I den grad det er ønskelig, bistår jeg med utarbeidelse av tilbud og ansettelsesavtale.  Men vil også understreke at du som oppdragsgiver foretar et selvstendig valg av kandidat før du påtar deg arbeidsgiveransvaret for den utvalgte kandidaten.

Om ønskelig følger jeg opp både kandidat og oppdragsgiver til avtalte tider etter at ansettelse har funnet sted.

 

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA