Jeg har lang erfaring med prosess- og prosjektledelse der medvirkning og samarbeid står i fokus. Jeg har teoretisk, metodisk/praktisk kunnskap som jeg tar i bruk i denne typen arbeid. Kartlegger og analyserer styrker, svakheter, muligheter og trusler. Er også aktiv når det gjelder å utvikle prosjekter, alene eller sammen med andre samarbeidspartnere.

God prosjektledelse er nøkkelen til gjennomføringen av et vellykket prosjekt. Man skal selvfølgelig ikke undervurdere betydningen av dyktige medarbeidere, men uten god ledelse vil ikke potensialet i den enkelte deltagers kompetanse kunne utnyttes fullt ut. Ved gjennomføring av krevende prosjekter er det derfor viktig å bruke prosjektledere med bevist gjennomføringsevne bygget på allsidig erfaring. prosjektarbeid.

Jare Consult
Ajerhagan 40
2319 Hamar
Tlf.: +47 906 30 251
Epost: post@jare-consult.no
Org.nr.: 986 102 760 MVA